Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Poděkování pozůstalých  Děkuji kolektivu pracovníků Pohřební služby ARON za organizaci pohřbu a krásná slova rozloučení s mým tatínkem, panem Richardem Felgrem. Ing. Eva Komárová s rodinou

Poděkování pozůstalých  Mé velké poděkování patří zaměstnancům Pohřební služby ARON, za lidský přístup a vstřícnost při zajištění pohřbu mého manžela pana Vladislava Kozla. Pochopení a pomoc jsem nalezla u všech zaměstnanců i při samotném rozloučení. Za pozůstalé manželka Helena Kozlová.

Poděkování pozůstalých  Děkujeme pracovníkům Pohřební služby ARON za pomoc ve chvíli, kdy od nás odešel náš drahý manžel, tatínek, dědeček a tchán, pan Jindřich Trtek. Při vyřizování pohřbu i při smutečním obřadu samotném byly veškeré služby na profesionální úrovni. Děkují manželka Valerie, dcera a syn s rodinami.

Poděkování pozůstalých  Vyslovujeme poděkování za velmi důstojný přístup personálu, poskytnutí všech informací včetně seznámení s průběhem obřadu. Byli jsme také velmi spokojeni se zajištěním obřadu v krematoriu ve Slezské Ostravě. Děkujeme za důstojné rozloučení. Zarmoucená rodina

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz