Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   > 

Poděkování pozůstalých  Děkuji pracovníkům Pohřební služby ARON za vypravení pohřbu mého manžela, pana JUDr. Stanislava Svobody. Ve chvíli bolesti jsme se setkali s laskavým jednáním, vstřícností a zároveń profesionalitou. Jejich přístup nám pomohl překlenout těžké okamžiky při vyřizování i samotném smutečním obřadu. Děkuji paní Vaňkové za smuteční projev. Manželka Jarmila s rodinou

Poděkování pozůstalých  Děkujeme touto cestou Pohřební službě ARON za profesionální služby při zajištění pohřbu naší drahé, paní Otilie Trachtulcové. Děkujeme paní Vaňkové za slova posledního rozloučení. Zarmoucená rodina

Poděkování pozůstalých  Děkuji pracovníkům Pohřební služby ARON za přístup a profesionální služby při zajištění pohřbu mého manžela, pana Juraje Macejky. Za zarmoucenou rodinu manželka Anna.

Poděkování pozůstalých  Naše poděkování náleží zaměstnancům pohřební služby za důstojný průběh obřadu pana Milana Slivky. Zarmoucená rodina

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz