Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Poděkování pozůstalých  Děkuji za zajištění a průběh posledního rozloučení s mou maminkou, paní Františkou Kočvarovou. Paní Vańkové za slova rozloučení. Dcera Alena s rodinou

Poděkování pozůstalých  Touto cestou děkuji zaměstnancům Pohřební služby ARON za profesionální zajištění pohřbu mého tatínka, pana Ing. Milana Kocura. Dcera Šárka s rodinou

Poděkování pozůstalých  Děkuji pracovníkům Pohřební služby ARON za vypravení pohřbu mého manžela, pana JUDr. Stanislava Svobody. Ve chvíli bolesti jsme se setkali s laskavým jednáním, vstřícností a zároveń profesionalitou. Jejich přístup nám pomohl překlenout těžké okamžiky při vyřizování i samotném smutečním obřadu. Děkuji paní Vaňkové za smuteční projev. Manželka Jarmila s rodinou

Poděkování pozůstalých  Děkujeme touto cestou Pohřební službě ARON za profesionální služby při zajištění pohřbu naší drahé, paní Otilie Trachtulcové. Děkujeme paní Vaňkové za slova posledního rozloučení. Zarmoucená rodina

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz