Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Poděkování pozůstalých  Jde mi už na 84. rok věku mého. Celkem můj život v posledních desetiletích ubíhal klidně. Až přišla náhlá smrt mé manželky, a zanedlouho stejně neočekávaně zemřela moje dcera. Pohřby obou, mně tak drahých osob, jsem vyřizoval v Pohřební službě ARON. Musím konstatovat, že přes svou smutnou náladu, jsem byl potěšen tím, jak vstřícně a laskavě se mnou jednali všichni zaměstnanci. Ochotně odpovídali na moje dotazy, radili mi a snažili se všemožně ulehčit mi mou obtížnou situaci. Rovněž služby prováděné v kostele sv. Anny v Havířově a na hřbitově v Havířově-Šumbarku byly bezchybné. Vyslovuji upřímný dík za vše a přál bych si, aby moji potomci i můj pohřeb zařizovali u této pohřební služby. Ještě jednou všem srdečný dík. Miloslav Pastrňák

Poděkování pozůstalých  U pohřební služby ARON jsem vypravovala pohřeb své maminky Heleny Kozubkové. Rozloučili jsme se s ní v obřadní síni v Havířově-Šumbarku. Chtěla bych poděkovat pohřební službě za úroveň všech služeb, které mi poskytli při objednání pohřbu i potom při samotném rozloučení s mou maminkou. Irena Fialová, Klidná 9, Havířov

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz