Poděkování pozůstalých


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Poděkování pozůstalých  Děkujeme všem pracovníkům Pohřební služby ARON za velmi profesionální a důstojnou organizaci pohřbu naší matky, paní Věry Bujokové. Od všech účastníků jsme měli velmi pozitivní odezvu. Ještě jednou děkujeme. J. Mach, syn

Poděkování pozůstalých  Vážená paní Zárubová, v prvé polovině ledna jsem vyřizoval ve Vaší kanceláři pohřeb mé matky, která zesnula v havířovské nemocnici. Měl jsem z vyřizování poněkud obavy, protože jsem vše musel zařizovat ve zkouškovém období na vysokých školách a mé trvalé bydliště je ve Valašském Meziřící. Byl jsem však příjemně překvapen, s jakým profesionálním přístupem, operativností a citlivostí jsem se u Vás osobně i u Vašich spolupracovníků setkal. Nejen, že jsem vše vyřídil za dvě poměrně krátké návštěvy, že byly akceptovány mé časové možnosti, že jsme si mohli s manželkou vybrat v klidu z nabídky vše, co jsme chtěli při posledním rozloučení mé matce poskytnout, ale v případě nejasností jste mi telefonovali přímo do Valašského Meziříčí. Také při smutečním obřadu bylo vše tak, jak jsme chtěli, sám jsem si mohl přivézt a připravit hudbu. Pracovník smuteční síně byl velmi ochotný a vstřícný. Velmi oceňuji i to, že Vaše pohřební služba zařídí sama vše potřebné na matrice úmrtí i u příslušného notáře. Chtěl bych Vám i Vašim spolupracovníkům srdečně poděkovat za to, s jakým pochopením jste mně osobně a celé naší rodině pomohli vyrovanat se s těžkou životní situací a současně mi umožnili splnit bez narušení veškeré závazky, které jsem na školách měl. Nesetkávám se často s tak vysoce profesionálním přístupem při poskytování služeb, proto si přístupu Vás i všech spolupracovníků velmi vážím a děkuji Vám za něj. Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.

Poděkování pozůstalých  Jde mi už na 84. rok věku mého. Celkem můj život v posledních desetiletích ubíhal klidně. Až přišla náhlá smrt mé manželky, a zanedlouho stejně neočekávaně zemřela moje dcera. Pohřby obou, mně tak drahých osob, jsem vyřizoval v Pohřební službě ARON. Musím konstatovat, že přes svou smutnou náladu, jsem byl potěšen tím, jak vstřícně a laskavě se mnou jednali všichni zaměstnanci. Ochotně odpovídali na moje dotazy, radili mi a snažili se všemožně ulehčit mi mou obtížnou situaci. Rovněž služby prováděné v kostele sv. Anny v Havířově a na hřbitově v Havířově-Šumbarku byly bezchybné. Vyslovuji upřímný dík za vše a přál bych si, aby moji potomci i můj pohřeb zařizovali u této pohřební služby. Ještě jednou všem srdečný dík. Miloslav Pastrňák

Poděkování pozůstalých  U pohřební služby ARON jsem vypravovala pohřeb své maminky Heleny Kozubkové. Rozloučili jsme se s ní v obřadní síni v Havířově-Šumbarku. Chtěla bych poděkovat pohřební službě za úroveň všech služeb, které mi poskytli při objednání pohřbu i potom při samotném rozloučení s mou maminkou. Irena Fialová, Klidná 9, Havířov

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   > 

Kniha poděkování


V naší kanceláři je k dispozici Kniha poděkování, do které mohou pozůstalí vyjádřit svoji spokojenost nebo nespokojenost s našimi službami.


Naši pracovníci provádějí přepis na internetové stránky www.pohrebnisluzbahavirov.cz