Pohřební služby

 • nepřetržitá pohotovostní služba pro převozy zemřelých z místa úmrtí
 • smuteční obřady v kostelech a smutečních síních po celé ČR
 • pohřbení žehem nebo do hrobu a hrobky
 • úprava zemřelého, oblékání a holení
 • vyzvednutí urny z krematoria
 • dočasná úschova urny
 • výběr rakví od několika výrobců
 • zajištění smutečního řečníka
 • široký výběr parte se zhotovením při sjednání pohřbu
 • barevné nebo černobílé foto na parte
 • reprodukovanou a dechovou hudbu
 • nosiče k pohřbu
 • věnce, kytice - dovoz ke smutečnímu obřadu
 • zajištění autobusu
 • oznámení o úmrtí a vzpomínková inzerce v denním tisku
 • předání dokladů na matriku (k vystavení úmrtního listu)
 • poradenská služba (pozůstalost, paragrafy atd.)
 • fotografie na porcelán

Hřbitovní služby

 • výkopy hrobů
 • dekorace hrobů suknem nebo květinami
 • exhumace
 • rozptyly zpopelněných ostatků
 • vsypy zpopelněných ostatků
 • uložení urny do hrobu, do schránky v kolumbáriu